عزم دولت برای توسعه زیرساخت های ارتباطی کشما – پایگاه خبری تحلیلی افق


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل سازمان منطقه آزاد کشم، افشار فتح الهی در این نشست گفت: یکی از خواسته های جزیره نشینان ارتقای کیفیت اینترنت و خدمات ارتباطی در کشم است و باید تلاش کنیم. برای تحقق این خواسته با یک برنامه دقیق و قابل اجرا بیایید برنامه ریزی کنیم

وی ادامه داد: برای تسریع در جهانی شدن جزیره و تبدیل کشم به شهر هوشمند، توسعه زیرساخت های ارتباطی و الکترونیکی مورد نیاز است و این موضوع با ایجاد تعامل و هم افزایی بین سازمان و شرکت مخابرات محقق خواهد شد.

به گفته فتح الهی، اولین قدم شناسایی سریع نقاط کور جزیره در حوزه آنتن دهی و پوشش اینترنتی و اتخاذ تدابیری برای رفع مشکلات آنها و همچنین با توجه به تعداد زیادی از گردشگرانی است که در طول این مدت به جزیره قشم می آیند. ایام نوروز و فصل گردشگری، پوشش جزیره آنتنی برای این تعداد باید توسط جمعیت تامین شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد کشم افزود: امروز زندگی مردم با دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات پیوند خورده است و دسترسی به اینترنت برای همه یکی از مهمترین اصول است و تلاش خواهیم کرد تا آن را فراهم کنیم. دسترسی به اینترنت با کیفیت برای ساکنان جزیره.

از این رو در نشست افشار فتح الهی رئیس هیئت مدیره و مدیر کل منطقه آزاد کشم با مهدی حیدری مدیر ارتباطات منطقه هرمزگان و فرخ شرف مدیر ارتباطات کشم راهکارهایی برای بهبود خدمات ارتباطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در کشم

لینک کوتاه: