عصر قدر {بیست و سوم} در کربلامراسم احیای عصر قدر(عصر {بیست و سوم} ماه رمضان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائت دعای جوشن کبیر در حرم امام حسین(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین الحرمین برگزار شد.

عقیق: در شکسته نشده عکسها این مراسم را ببینید: