علت افزایش قیمت تعرفه تلفن توسط مدیر مخابرات مازندران


به گزارش تابناک مازندران، مهندس علی نوروزی مدیر مخابرات منطقه مازندران گفت:
هزینه نگهداری هر تلفن ثابت به مدت یک ماه ۲۷ هزار تومان می باشد

مهندس علی نوروزی مدیر ارتباطات منطقه مازندران گفت: قیمت هر تلفن ثابت ماهیانه ۲۷ هزار تومان و درآمد هر خط تلفن ماهانه ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی افزود: در یک مورد نادر تعرفه تلفن ثابت ۱۳ سال تغییر نکرد که ضربه سختی به مخابرات وارد کرد.

مهندس نوروزی ادامه داد: برای توسعه طرح های زیرساخت مخابرات راهی جز افزایش تعرفه مخابرات وجود نداشت و این افزایش از ۴۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان برای هر خط افزایش می یابد که رقم قابل توجهی در سبد خانوارها نیست.

مدیر مخابرات منطقه مازندران افزود: ۹۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش تعرفه تلفن ثابت صرف بهسازی زیرساخت های شرکت مخابرات می شود.

نوروزی ادامه داد: بسیاری از پیمانکاران از مخابرات می خواهند که برای تشویق توسعه زیرساخت ها راهی جز افزایش تعرفه وجود ندارد.

مهندس نوروزی ادامه داد: تعرفه تلفن ثابت ۱۳ سال است که تغییری نکرده و در این مدت هزینه های آب، برق، گاز و تجهیزات مخابراتی چندین برابر افزایش یافته که هزینه مخابرات را افزایش داده است.

وی افزود: مخابرات مازندران در سال گذشته ۲۷۹ میلیارد تومان ضرر کرد و امیدواریم با روند اصلاح تعرفه ها کمی از این ضرر کاسته شود.

وی افزود: به همت استاندار جهادی مازندران، طرح ولایت دیجیتال و دومی اقتصاد دیجیتال برای مازندران حیاتی است. اجرای این طرح کلیدی و بنیادی تنها منبع اصلی آن اصلاح تعرفه است و از سوی دیگر با اجرای طرح حرکت فیبر نوری نجمه یا جهادی، مخابرات ایران در استان مازندران اعتبارات چند صد میلیاردی را تامین خواهد کرد. به استان که با اجرای این طرح در استان سیستان و بلوچستان مبلغی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای تحقق این طرح جذب کرد.

وی بیان کرد: با توجه به گسترش شهرنشینی و توسعه ساخت و ساز در روستاها باید توسعه زیرساخت های مخابراتی برای ارتقای اشتغال پایدار جدی گرفته شود و این طرح این امر را محقق خواهد کرد.