عکسها: مراسم تشییع شریک زندگی آیت الله جوادی آملی
اعضای بیت آیت الله العظمی جوادی آملی همراه خود حاجیه خانم سکینه روحی متعلقه این مرجع تقلید شیعیان وداع کردند. علاوه بر این آیت الله جوادی آملی بر پیکر آن مرحومه نماز اقامه کردند.