(عکس) استقبال از ماه محرم در کومسکی کرمجگان
یک روز مانده به آغاز ماه محرم الحرام، اهالی روستای کرمجگان کوم از نقاط مختلف به روستا بازگشتند و از ظهر روز قبل از آغاز ماه محرم با حرکت دسته های عزاداری از سمت روستا حرکت کردند. ابتدای ورودی روستا به سمت حسینیه شش گانه هر یک از روستاهای این روستا. عزاداران حسینی از هر نقطه در حسینیه در محل خود مستقر شدند تا از شب اول محرم مجلس عزاداری امام حسین (ع) را برپا کنند.