عکس جنجالی مهدی تاج در روز انتخابات


مهدی تاج که روز گذشته در مجمع انتخاباتی به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد، دعای معروف را با تلفن همراه خود خواند.

دعای «فرجه اوغر غریب» به معنای بخشی از آنچه تاج خوانده در این خبر آمده است.

عکس مهدی تای

خدای من، مصیبت بزرگ بود، راز آشکار شد، و پوشش آشکار شد.
و امید قطع می شود و زمین تنگ می شود و آسمان پنهان می شود.
خدایا مشکل بزرگ شده و پوشیده شده است
پرده برداشته شد و امید بریده شد و زمین تنگ شد و نعمتهای بهشت ​​دریغ شد.

و شما کسی هستید که درخواست کمک می کند و شما شکایت می کنید.
در مواقع سختی و رفاه مال شما باد.
و تو پشتیبان هستی و شکایت فقط با توست
در مواقع سختی و آسانی فقط به تو می توان اعتماد کرد

خدایا درود فرست بر محمد و آل محمّد، ولیّ امر
ما را به اطاعت از آنها واجب کردی و از این طریق وضعیت آنها را به ما اطلاع دادی.
درود خدا بر محمد و آل او باد
آن صاحبان امر که اطاعتشان را بر ما گرفته ای و
به همین دلیل ما را با جایگاه آنها آشنا کردید

پس اجازه دهید با حق آنها برای مراقبت های اضطراری، در یک چشم به هم زدن، یا حتی نزدیک تر، برویم.
لذا به حق خود ده روزنه برای ما باز می کنند
به زودی و به عنوان تماس چشمی یا قبل از آن بسته شود