(عکس) حادثه جعل پرچم ایران در تظاهرات بغداد
هدف از این اقدام تشویق به دخالت جمهوری اسلامی ایران در روند سیاسی عراق و متهم کردن ایران در حالی است که مقامات و شخصیت های عراقی از جمله سید مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر و نوری مالکی، رئیس این حزب ائتلاف دولت قانون بارها به دخالت ایران در این روند اشاره کرده است، عراق در سیاست دخالتی نداشته است.