(عکس) خسارت سیل در باغ ملک
بارش شدید باران و تشدید سامانه موسمی در روزهای اخیر در باغ ملک در استان خوزستان خسارات زیادی به منازل مسکونی و زیرساخت های این شهرستان وارد کرد. برداشت گل و لای از منازل و بازگشایی جاده ها با ماشین آلات سنگین و سبک در این منطقه ادامه دارد.