(عکس) در کشتی نجات مهاجران
تیم امداد و نجات روز چهارشنبه ۱۰۱ مهاجر سرگردان را در آب های دریای مدیترانه نجات دادند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، از سال ۲۰۱۴، تقریباً ۲۵۰۰۰ نفر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه به اروپا جان خود را از دست داده یا ناپدید شده اند و امسال بیش از ۱۱۰۰ نفر.