عکس | مقایسه سخنان علم الهدی و آیت الله طالقانی


در صفحه اینستاگرامی دکتر مصطفی معین منتشر شد

نوشته عکس | مقایسه سخنان علم الهدی و آیت الله طالقانی اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.