عکس ها: موزه مرسدس بنز – اشتوتگارت، آلمان
موزه مرسدس بنز یکی اجتناب کرده اند بهترین جاذبه های اشتوتگارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها مکانی در این کره خاکی است کدام ممکن است گذشته تاریخی ۱۲۵ ساله شخصی را برای بازدیدکنندگان بدیهی می تدریجی. این ساختمان در ۹ طبقه همراه خود مساحت ۱۶۵۰۰ متر مربع نوسازی شده است. بازدیدکنندگان همراه خود آسانسور به بالاترین نیمه ساختمان برده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم بازدید اجتناب کرده اند آنجا آغاز تبدیل می شود. در تمام مسیر به همان اندازه درهای خروجی، بازدیدکنندگان تخصص بی نظیری اجتناب کرده اند گذشته تاریخی صنعت خودرو خواهند داشت. موزه جدید مرسدس بنز در اشتوتگارت به حداقل یک جاذبه شهری غول پیکر تغییر شده است کدام ممکن است توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت یکی اجتناب کرده اند خودروسازان عالی جهان را به حاضر می گذارد. ساختار این موزه خواهید کرد را به یاد خودروهای زیبای مرسدس بنز می اندازد. طراحی ساختار این بنا {به دلیل} هندسه فوق العاده پیچیده آن به صورت سه بعدی {انجام شده} است. هر طبقه اجتناب کرده اند این ساختمان بتنی غول پیکر به همان اندازه ۳۰ متر قله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تکیه گاه نصب شده است. این ساختمان به تعیین کنید خوب گرداب دوتایی نوسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند موزه را اجتناب کرده اند ۲ مسیر بی طرفانه لوازم. نماهای شیشه ای عظیم در هر طبقه خودرو همراه خود کمتر از شفافیت نوسازی شده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمای مناسبی اجتناب کرده اند توجه انداز فراگیر را حاضر می دهند.