غذاهای کامل: تغذیه


فقط کنجکاو هستم که ببینم دیگران چه سهمی داشته اند – اما آیا غذای کاملی وجود دارد که تمام مواد مغذی کلان و ریز مورد نیاز هر فرد را تامین کند؟ البته با این فرض که هیچ گونه تخلف پزشکی وجود ندارد که به چیزی فراتر از حد معمول نیاز داشته باشد؟ همچنین ، آیا کسی در اینجا هر روز همان چیزی را می خورد که نتایج بهتری دارد؟

من اینجا فقط آنچه را که همه باید بگویند می خوانم.

البته من می دانم که کاهش وزن / افزایش ، سایر اهداف تناسب اندام و غیره باعث تغییرات می شود.

دیدگاهتان را بنویسید