غیر رسمی؛ تیمو ورنر به لایپزیگ پیوست


برده داری جدید

Evil Dem Boli 90% Timo را در کوتاه ترین زمان ممکن تمیز و بازیابی کرد
مثلاً ضیاشم می رود
به نوعی می گویم خدا را شکر که آبراموویچ رفت، موفقیت اجباری بود
الا مارینا و چک هنوز مشغول کار بودند
مثل لوکاکو، آلونسو، ورنر زیچ و… هیچ جا نرفتند، مثل برویا و… فروخته شدند.
کوکوریا کولیبالی استرلینگ خریداری نشد
در نهایت دو مدافع معروف می خریدیم که کوچکترین تطابقی با سبک توخل ندارند، یکی مثل اسکارینیار یا تورس.
من در نیم فصل به خاطر لوکاکو و آلونسو توخل اخراج شدم
چک و مارینا همچنین از توهل به خاطر کارهایی که انجام داد و لحظات خوبی که برای باشگاه خلق کرد تشکر کردند.
و برایش آرزوی موفقیت داریم