فال چوب ج د د


با این قصد در سر، ممکن است سلامتی شما در خطر باشد، بهتر است آن را از سر خود بیرون بیاورید وگرنه آسیب جدی خواهید دید. یک نفر مسخره ات می کند، از او دوری کن. اگر در همه شرایط به خدا توکل کنید در کارت شما پیدا می شود […]

The post فال J D D اولین بار در Paršin V | پورتال عمومی و سرگرمی فارسی، اخبار سینما، مد و سبک زندگی.