فرصت بورس پاییز رمزارزاکنون تحقیقات نشان می دهد که وضعیت روانی بازار تا حدودی شکننده شده است و فعالان دوباره محتاط تر از همیشه هستند. این امر منجر به کاهش ۰.۸۷ درصدی شاخص همگن در روز شنبه نسبت به روز معاملاتی قبل شد.