فناوری نانو معضل خشکسالی را حل می‌کندبه گزارش شفاف، باتوجه به اینکه در سال‌های اخیر، کم و بیش تمام کشورهای جهان تحت تاثیر خشکسالی ناشی از تغییرات جوی و اقلیمی قرار گرفته‌اند، سیستم الکترودیالیز خورشیدی را می‌تونا تحولی در زمینه نمک‌زدایی نامید که دریچه‌ای نو در این حوزه گشوده است. 

شرکت «پیام‌آوران نانوفناوری فردانگر» با توسعه فناروی الکترودیالیز، این روش را به عنوان شیوه‌ای نوین در جدا کردن نمک‌ها و یون‌های مزاحم مانند نیترات و فلزات سنگین از آب و پساب ارائه کرده است. ویژگی اصلی استفاده از این روش، دستیابی به نرخ بازیابی ۸۵ تا ۹۵ درصد و هزینه عملیاتی بسیارپایین نسبت به سایر روش‌ها از دیگر مزایایی این شیوه نمک‌زدایی منحصربفرد به شمار می‌رود. 

شرکت پیام‌آوران نانوفناوری فردانگر  به تازگی موفق به ارائه سیستم شیرین سازی الکترودیالیز خورشیدی به بازار شده است. این سیستم به علت بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی برای تولید جریان الکتریکی، یک سیستم دوستدار محیط زیست محسوب می‌شود که کم‌ترین آسیب را برای طبیعت به همراه دارد.

منبع: فارس