فوری: بازی های آسیایی یک سال به تعویق می افتد / اختصاصی طرفداری


نستاجی ⭐⭐

این کرونا خیلی چموشه. وقتی که دید که مردم هشیار شدند و بهش حال نمیدن، قایم شد تا مردم بی خیال بشن و در تاریکی از پشت بزنه.😆
اما بازی ها برگزار میشه با این همه منافعی که afc و اسپانسرها دارند.