(فیلم) آبیاری بوفالو در دجله
عراقی ها در بغداد با گرما دست و پنجه نرم می کنند زیرا دما از ۴۸ درجه سانتیگراد فراتر رفته است. چنین امواج گرمایی به رنج عراقی هایی که از قطعی برق مکرر رنج می برند، کمک می کند. با توجه به دمای بالا، عراقی‌ها در بغداد به دنبال همه راه‌های ممکن برای بهبودی با آب هستند، در حالی که ساکنان پایتخت به صورت انفرادی و گروهی به پارک‌های آبی حمله می‌کنند، در حالی که کشاورزان گله‌های گاومیش را به سمت دجله هل می‌دهند. این می تواند شدت گرمای آنها را کاهش دهد.