فیلم | تشویق سخنگوی جدید وزارت امور خارجه + تفاوت در صحبت های دو سخنران


ناصر کنعانی در سخنرانی خود کف زد.

کنعانی چند روز پیش جایگزین حاطب زاده به عنوان سخنگوی دستگاه دیپلماسی شد. صحبت های حاطب زاده آرام و معتدل بود، اما کنعانی سخنانش را با الفاظ تندتر از او بیان می کند.

انتهای پیام