فیلم/ زیرسویه جدید کرونا در چندین کشور در حال برگزاری استنگرانی‌ها در مورد گسترش یک زیر رشته جدید کرونا به نام BA.2.75 که برای اولین بار در اوایل ماه مه در هند شناسایی شد، مطرح شده است. این زیرسویه که به “سنتوری” معروف است، در هند به سویه غالب تبدیل شده و در آلمان، ژاپن، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، نیوزلند و هلند نیز شناسایی شده است. قنطورس از زیر رشته Omicron موسوم به BA.2 جهش یافته است، اما آمار و اطلاعات دقیق هنوز در دسترس نیست. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که این زیرسویه را از نزدیک تحت نظر دارد، اما هنوز اطلاعات کافی برای اندازه گیری بیماری زایی آن وجود ندارد.