(فیلم) علی تگری; حس دلنشین هوای سوزان اهواز
امیر دلارام با انتشار ویدئویی از نوشابه و کره فروشی علی تگری در اهواز نوشت: علی تگری شاید نمادی از دوران گذشته باشد اما یادآور خاطرات شیرین یک نسل است. این مکان کوچک به محلی برای لذت ها و خاطرات روزهای نوستالژیک تبدیل شده است. چندین مغازه در اطراف آن با نوشیدنی های مختلف در یخچال وجود دارد، اما حس دنج مکان در آن هوای بخار حال و هوای متفاوتی دارد.