(فیلم) نظافت مسجد الاقصی در آستانه ماه مبارک رمضان
تعداد زیادی فلسطینی در تطهیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان های آن در بیت المقدس برای جشن تکل ماه مبارک رمضان در اوایل آوریل نمایندگی می کنند.