فیلم های لامینور، انفرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن استخوان غافل گیرمان می‌کنند؟
همه می‌دانیم کدام ممکن است انفرادی خوب فیلم سینمایی کمدی است کدام ممکن است به لطف حضور رضا عطاران، مهدی هاشمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد مهرانفر حدس و گمان به پس اجتناب کرده اند مدت‌ها رونقی به فضای سینما ببخشد. سه ظاهر شدن کدام ممکن است تدریجی کرده اند بر کالا فیلم در گیشه اثرگذار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشاگر هم با اشاره به تفریحی شان ضمانت خاطر دارد. در آن سو عناصر انفرادی نیز پیش بینی دارند کدام ممکن است انفرادی رکورد گیشه تعدادی از سال قبلی را جابجا تنبل. دراین اتصال ابراهیم عامریان، تهیه کننده این فیلم مشاوره کدام ممکن است انفرادی ۱۲۰ میلیارد تومان می‌فروشد. الان احتمالا پیش خودتان در نظر گرفته شده می‌کنید کدام ممکن است عامریان چگونه به عدد عظیم ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است؟