قایق های تندرو سپاه به دو ناو آمریکایی نزدیک می شوندسخنگوی ارتش آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت: قایق های ایرانی به ۵۰ یارد ناو یو اس اس چوکتا نیز رسیدند که بلافاصله با راکت سیگنال سیروکو برای تخلیه آتش گرفت. قایق ها