قتل ۴ زن در میاندوآب


۱۹ دی نوشت: دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب میاندوآب همراه خود ردیابی به بروز قتل عمدی در شهر باروق اظهار داشت: شخص خاص همراه خود عادت از حداکثر به داروها مخدر مرتکب قتل ۴ نفر شده ولی در کمترین زمان بالقوه همراه خود کار از محسوس قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی دستگیر شد.جهانگیر مسعودی روز چهارشنبه در اظهار داشت وگو همراه خود ایرنا همراه خود دقیق اینکه این حادثه صبح در این زمان،۷ اردیبهشت  در شهر باروق روی داد، افزود: قاتل پس اجتناب کرده اند دستگیری در اختیار ضابطین برای تحقیقات تا حد زیادی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: علاوه بر این {در این} حادثه، خوب مرد نوجوان هم شکسته کدام ممکن است به بیمارستان منتقل شد ولی جاری نهایی وی خوشایند است.  
مسعودی همراه خود دقیق اینکه قتل‌ها همراه خود سلاح خنک رخ داده است است، یکپارچه داد: باقی مانده است انگیزه قاتل اجتناب کرده اند ارتکاب قتل‌ها معلوم نیست.
دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب میاندوآب ضمن همدردی همراه خود خانوار مرحومین همه افراد را به خویشتنداری دعوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تجهیزات قضایی همراه خود قاطعیت پیگیر موضوع بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب را به مجازات قانونی خواهد رساند