قیمت دلار در صرافی‌های بانکی، همانطور که صحبت می کنیم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱صرافی‌های موسسه مالی‌ها صبح همانطور که صحبت می کنیم ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت دلار را در بازار به مردمان ۲۵۳۳۵۹ ریال گفتن کرده‌اند کدام ممکن است نسبت به فینال قیمت‌های روز کاری قبلی مرتفع است. نرخ کسب {در این} صرافی‌ها نیز ۲۵۰۸۳۹ ریال است.