قیمت رب گوجه فرنگی محلی چقدر است؟کمترین قیمت رب گوجه فرنگی توسط فروشنده ساکن جزدا پیشنهاد شده است. وی گفت: هر کیلوگرم رب گوجه فرنگی تمیز و با کیفیت ۲۰ هزار تن به فروش می رسد. وی همچنین تاکید کرد که خریداران زیادی در استان های مختلف ایران وجود دارند که سلامت و کیفیت رب گوجه وی را تضمین می کنند.