قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه افزایش یافت و یک میلیون و ۵۷۰ هزار تومان به فروش رسید