قیمت مرغ در بازار چقدر است؟


مهدی یوسفکانی – رئیس اتحادیه فروشندگان طیور و ماهی تهران – نیز در این خصوص گفت: قیمت مرغ از …

بازار برای بازار چیست؟بازار برای بازار چیست؟

مشاهدات میدانی نشان می دهد که قیمت مرغ گرم در واحدهای خرده فروشی تهران ۴۶ تا ۴۸ هزار تومان بوده که اکنون به کیلویی ۵۵ هزار تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی تجار تهرانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم کامل به حدود ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان رسید. یعنی در حالی که یک هفته پیش قیمت آن بین ۴۶ تا ۴۸ هزار تومان بود.

مهدی یوسف خانی – رئیس اتحادیه فروشندگان طیور و ماهی تهران – نیز در این خصوص گفت: قیمت مرغ از ابتدای هفته افزایش یافت و به حدود ۵۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید.

وی با بیان اینکه مرغ به اندازه کافی وجود دارد و کمبودی در بازار وجود ندارد، گفت: با وجود این افزایش قیمت، مرغ هنوز به قیمت مصوب ۵۹ هزار و ۸۰۰ تنی نرسیده و حدود ۴ تا ۵ هزار تن کمتر است و باید ارزش گذاری شود. تایید شده.