قیمت مناسب مرغ منتشر شد


مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ گوشتی گفت: قیمت مرغ اکنون برای تولیدکنندگان است.

کینی لوگیکی مرگ کیں شدکینی لوگیکی مرگ کیں شد

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: قیمت مرغ اکنون برای تولیدکنندگان ما بالای ۵۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرآنلاین، اسدالله نژاد در یک برنامه تلویزیونی گفت: امسال نگرانی هایی در خصوص اجرای طرح سامانه رایانه ای داشتیم که متاسفانه به این دغدغه ها توجه نشد و در قالب پرداخت ۳۰ درصد تولید خلاصه شد. هزینه کرد و از دست ما خارج شد و بسیاری از شرکت ها از تولید خارج شدند.

وی افزود: مرغداران توان پرداخت تسهیلات را ندارند و یک ماه از توقف تسهیلات می گذرد. مرغداران ما ضرر کردند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: جلساتی برگزار شد و قیمت مرغ آنالیز شد و باید ۴۹ هزار تومان محقق می شد اما قیمتی که اعلام شد بسیار کمتر از آن رقم بود.

اسدالله نژاد گفت: قیمت مناسب مرغ زنده اکنون بالای پنجاه هزار تومان است. و معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که این قیمت را اصلاح می کند و همچنان منتظریم.

وی خاطرنشان کرد: قیمت مرغ اکنون برای تولیدکنندگان ما بالای ۵۰ هزار تومان است.