قیمت گوشت مرغ سه شنبه ۱۴۰۱.۰۹.۰۱به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیفس، به گزارش میدانی، قیمت مرغ کامل تازه بسته بندی شده در کیسه ای (روکش شده با کیسه نایلونی) امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ در محدوده قیمتی قرار گرفت. از ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان. بدون تغییر قیمت نسبت به روز قبل

عنوان قیمت در تامسون
مرغ کامل تازه، بسته بندی شده در کیسه (درب کیسه نایلونی) ۵۵۲۰۰
رون مغز ۷۵۰۰۰
ران مرغ بدون پوست ۷۳,۲۰۰۰
فایل مرغ ۱۱۷، ۵۰۰
شانه مرغ ۴۱۸۰۰
بال جوجه ۴۴۵۵۰
ران مرغ با پوست ۵۱۵۰۰
چوب طبل ۸۷۷۲۰
سینه مرغ ۱۰۲۶۰۰
سینه مرغ بدون استخوان با شانه ۸۸۰۰۰