قیمت CNG تغییری نکرده است


وزیر نفت گفت: قیمت سی.ان.جی به هیچ وجه تغییر نکرده است و مردم همان مترمکعب ۴۵۳ تومان را می پردازند.

وزیر نفت: قیمت CNG تغییری نکردوزیر نفت: قیمت CNG تغییری نکرد

وزیر نفت گفت: قیمت سی.ان.جی به هیچ وجه تغییر نکرده است و مردم همان مترمکعب ۴۵۳ تومان را می پردازند.

جواد اوجی وزیر نفت با تاکید بر اینکه قیمت هر متر مکعب CNG معادل ۴۵۳ تومان قبلی است و افزایش قیمتی در این نوع گاز نداشته ایم، گفت: بر اساس مصوبه دولت. ، فقط کارمزد جایگاه داران افزایش یافته است که دولت این . هزینه (۱۱۷ تومان مابه التفاوت) توسط خود غرفه داران پرداخت می شود و مردم عزیز هیچ گونه هزینه اضافی پرداخت نمی کنند.

همچنین اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیه ای اعلام کرد که تعیین قیمت ۵۷۰ تومان برای هر متر مکعب CNG به معنای تغییر قیمت برای مصرف کنندگان نیست و تنها برای محاسبه جایگاه اعلام شد. صاحبان هزینه ها

در این اطلاعیه آمده است: پیرو مصوبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ دولت مبنی بر تعیین کارمزد نقاط عرضه CNG، قیمت ۵۷۰ تومان هر مترمکعب CNG به معنای تغییر قیمت برای مصرف کنندگان نیست، بلکه صرفاً برای «روش بدیهی است مابه التفاوت قیمت فعلی CNG یعنی ۴۵۳ تومان توسط دولت پرداخت می شود و قیمت هر متر مکعب CNG برای مصرف کنندگان برابر با نرخ قبلی ۴۵۳ می باشد. تومان».