لمس کردن اضطراری پرواز کیش-تهران در فرودگاه اصفهان



مدیرکل مدیریت فاجعه استان اصفهان اظهار داشت: پرواز ETA بوئینگ ۸۳ کیش به مکان تعطیلات تهران همراه خود ۱۷۴ سرنشین {به دلیل} نقص فنی در یکی اجتناب کرده اند موتورها ادعا وضعیت اضطراری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت ۲۳ دیشب بود. :۵۵ (سه شنبه ۲۳ فروردین). در فرودگاه اصفهان نشست.

منصور شیش کالا افزود: پس اجتناب کرده اند اکتسابی خبر لمس کردن اضطراری پرواز کیش – تهران در فرودگاه اصفهان، گروه های امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل نشانی کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرودگاه اعزام شدند.

به آموزش داده شده است وی، خوشبختانه این لمس کردن تلفات جانی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسافران ارائه دهندگان رسانی شد به همان اندازه همراه خود پرواز عکس به تهران اعزام شوند.