لیست قیمت فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران + جدول


فاصله قیمتی محسوس بین کف و سقف قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع آپارتمان در غربی ترین منطقه تهران در بالاترین سطح از گذشته تا کنون است.

لیست قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 تهران + جدوللیست قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 تهران + جدول

فاصله قیمت محسوس بین کف و سقف قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع آپارتمان در غربی ترین منطقه تهران به بالاترین حد خود رسیده است.

تحقیقات «دنیای اختصار» نشان می دهد در جدیدترین گزارش از بازار مسکن تهران، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه ۲۲ تهران ۳۸ میلیون تومان است. بین پایین ترین قیمت و سقف بسیار زیاد است. واحدهای عرضه شده به بازار مسکن در این منطقه.

در میان پرونده هایی که روز گذشته به بازار املاک منطقه ۲۲ تهران عرضه شد، کف قیمت ۳۰ میلیون تومان و سقف هر متر مربع ۸۵ میلیون تومان تعیین شد. به این معنی که کمترین قیمت در فایل های عرضه شده برای فروش به بازار مسکونی منطقه ۲۲ در روز گذشته حدود ۳۰ میلیون تومان بوده است. در حالی که چند فایل نوساز با شرایط و تسهیلات ویژه تا متری ۸۵ میلیون تومان در بازار مسکن این منطقه به فروش رسید. البته استارتاپ های عرضه کننده این واحدها آپارتمان هایی با قیمت متری بیش از ۶۰ میلیون تومان در منطقه ۲۲ را در لیست واحدهای با سطح قیمتی نامتعارف قرار داده اند. مشخصات فایل های عرضه شده به بازار مسکن در این منطقه حاکی از افزایش محسوس فاصله کف تا سقف قیمت فروش واحدهای مسکونی واقع در آن است.

تنوع قیمت در فایل های فروش مسکونی این منطقه به حدی است که متقاضیان خرید مسکن در آن در صورت نداشتن آگاهی و اطلاعات کافی از بازار مسکن منطقه ۲۲ با سردرگمی مواجه خواهند شد. نکته مهم در مورد بازار مسکن منطقه ۲۲ تهران به این صورت است که بسیاری از پرونده هایی که با «نوساز» در این منطقه به بازار عرضه می شود، در واقع ساختمان های نیمه تمام در حال ساخت هستند که به عنوان واحدهای نوساز مدیریت و در اختیار متقاضیان قرار می گیرند. بنابراین متقاضیان باید در روند جستجوی مسکن در این منطقه به این موضوع توجه کنند.
همسایه مساحت (متر مربع) سن ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
پایان غرب. بلوار طبیعت ۱۵۸ نوساز ۶۶.۴ میلیون
پایان غرب. رو به دریاچه ۱۵۰ ۶ ۷۰ میلیون
شهرک راه آهن به وجود آمد ۱۱۱ ۸ ۷۵ میلیون
شهرک راه آهن میدان دریاچه ۱۲۰ ۲ ۶۵ میلیون
شهرک راه آهن رنگ بنفش ۱۶۰ نوساز ۸۵ میلیون
پایان غرب. میرکمالی ۱۲۵ ۱۰ ۴۳ میلیون
شهرک راه آهن بلوار کوهک ۱۴۰ نوساز ۶۰ میلیون
شهرک راه آهن میدان المپیک ۱۰۶ ۱۸ ۴۵.۳ میلیون
پایان غرب. بلوار تحقیق ۱۲۵ نوساز ۴۴.۵ میلیون
سمت جنوب غربی دریاچه. شهرستان سارک آزاد ۱۰۷ ۱۰ ۳۹ میلیون
پایان غرب. هاشم زاده شمالی ۷۵ ۱۱ ۳۵.۳ میلیون
شهرک راه آهن میدان المپیک ۱۱۹ ۸ ۴۵ میلیون
شهرک راه آهن بلوار امیر کبیر ۹۰ ۱ ۵۲.۲ میلیون
دهکده المپیک یک دشت زیبا ۱۱۵ ۸ ۵۱ میلیون
پایان غرب. مروارید شهر ۱۶۰ نوساز ۵۱ میلیون
شهرک راه آهن بلوار کوهک ۱۵۰ ۴ ۴۶.۶ میلیون
دهکده المپیک المپیک ۱۰۵ ۳۰ ۲۵.۷ میلیون
شهرک راه آهن یک شهر برهنه ۱۳۶ ۶ ۴۶.۵ میلیون
پایان غرب. شهرستان چیتگر ۱۱۴ ۸ ۴۷.۳ میلیون
شهرک راه آهن کوهک ۱۵۰ نوساز ۶۳ میلیون
شهرک راه آهن میدان المپیک ۷۰ ۲۵ ۴۲.۸ میلیون
پایان غرب. بلوار اردستانی ۱۲۷ ۶ ۳۳ میلیون
شهرک راه آهن کوهک ۱۴۵ نوساز ۴۸.۲ میلیون
شهرک راه آهن بالاتر از ایران مال ۱۳۶ نوساز ۴۵ میلیون
میدان دریاچه شهدای خلیج فارس ۹۸ ۱۰ ۴۷ میلیون
تلاش غرب به بیمارستان تریتا نرسید ۷۹ ۱۰ ۴۱.۷ میلیون
پایان غرب. شهر امام رضا ۱۳۰ نوساز ۴۳ میلیون
شهرک راه آهن میدان دریاچه ۹۲ نوساز ۴۴.۵ میلیون
پایان غرب. بلوار اردستانی ۱۵۸ ۵ ۴۵ میلیون
شهرک راه آهن پروژه هورازی ۱۲۰ نوساز ۲۷.۵ میلیون
شهرک راه آهن یک شهر برهنه میدان اتریش ۶۳ ۲۵ ۴۲.۸ میلیون
دهکده المپیک بلوار غربی ۱۴۰ ۴ ۴۲.۸ میلیون
شهرک راه آهن بلوار کوهک ۱۳۳ ۲ ۵۰ میلیون
شهرک راه آهن دهکده المپیک ۱۰۰ نوساز ۵۰ میلیون
پایان غرب. غرب دریاچه ۱۵۲ نوساز ۴۲ میلیون
شهرک راه آهن دهکده المپیک ۱۳۴ ۱۱ ۵۰ میلیون