لیگ ملت های والیبال / ایران ۰-۳ ژاپن; خبری از انتقام نبود


در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال، تیم های ایران و ژاپن به مصاف هم رفتند که در پایان دو تیم ژاپن مقتدرانه و با نتیجه ۳ بر صفر پیروز میدان شدند.

ترکیب اصلی ایران: میلاد عبادی پور (کاپیتان)، امیرحسین اسفندیار، محمد طاهر وادی، محمدرضا حضرت پور، مهدی جلوه، امیرحسین تهته و امین اسماعیلی نژاد.

اطلاعات بازی

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۲

بازی: ایران ۰-۳ ژاپن

محل برگزاری: برزیل

ساعت کاری: ۲۰:۳۰

شش مجموع

ایران ۱۹-۲۵ ژاپن / پایان بازی با برد ژاپن

ایران ۱۹-۲۲ ژاپن/ دفاع از اسماعیل نژاد ایران را به امتیاز ۱۹ رساند

ایران ۱۹-۱۹ ژاپن / سرویس اسماعیل نژاد تو خاک ژاپن خوابیدی

ایران ۱۲-۱۸ ژاپن/ باز هم آبشار بازیکن ژاپنی امتیاز شد

ایران ۱۲-۱۵ ژاپن/ آبشار عبادی پور دوازدهمین امتیاز را برای ایران داشت

ایران ۱۱-۱۲ ژاپن / اولین وقت استراحت فنی

ایران ۷-۹ ژاپن/ دفاع خوب ژاپنی ها آنها را به امتیاز نهم رساند

ایران ۰-۱ ژاپن/ ژاپن اولین امتیاز این ست را کسب کرد

مجموعه دوم

ایران ۱۴-۲۵ ژاپن / پایان ست دوم با برد ژاپن

ایران ۱۲-۲۲ ژاپن / آبشار نیشیدا به خوبی دفاع شد

ایران ۶-۱۹ ژاپن/ حرکت دوگانه دیدنی ژاپن در میانه میدان آنها را به امتیاز ۱۹ رساند.

ایران ۴-۱۲ ژاپن / اولین وقت استراحت فنی

ایران ۳-۱۱ ژاپن/ سرویس دیدنی نیشیدا تبدیل به امتیاز شد

ایران ۳-۸ ژاپن / سرویس شریفی به تور زد

ایران ۱-۵ ژاپن / وقت استراحت فنی برای ایران

شش اول

ایران ۲۰-۲۵ ژاپن/ سرویس ژاپنی به امتیاز تبدیل شد تا ست اول را برد

ایران ۱۵-۲۰ ژاپن / آبشار دیدنی نیشیدا یک امتیاز شده است

ایران ۱۳-۱۷ ژاپن / سرویس نیشیدا گل شد

ایران ۷-۱۲ ژاپن / اولین وقت استراحت فنی

ایران ۶-۱۰ ژاپن / وقت استراحت فنی برای ایران

ایران ۶-۷ ژاپن / رالی دیدنی با آبشار فوق العاده عبادی پور به سود ایران به پایان رسید

ایران ۵-۵ ژاپن / سرویس ژاپنی گل شد

ایران ۰-۱ ژاپن / اولین امتیاز ژاپن