لیگ ملت های والیبال ایران ۳-۰ صربستان/ شاگردان عطایی در آخرین دیدار مرحله مقدماتی پیروز شدند.


در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال، تیم های انتخابی ایران و صربستان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم کشورمان موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر به برتری برسد. با این پیروزی، انتخابی کشورمان با هدایت بهروز عطایی راهی مرحله نهایی مسابقات شد.

ترکیب اصلی ایران: میلاد عبادی پور، امیرحسین اسفندیار، مهدی جلوه، محمد طاهر وادی، امین اسماعیل نژاد، امیرحسین توته و محمدرضا حضرت پور.

اطلاعات بازی

لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۲

بازی: ایران ۳-۰ صربستان

محل برگزاری: گدانسک – لهستان

ساعت اجرا ۱۹:۳۰

آمار کلی مسابقات

شش مجموع

ایران ۲۵-۱۲ صربستان / پایان بازی با پیروزی ایران

ایران ۲۴-۱۲ صربستان / امتیاز سرویس ایران توسط اسماعیل نژاد

ایران ۲۱-۱۱ صربستان / دفاع خوب بازیکنان ایران

ایران ۱۸-۱۰ صربستان / کاسکادا، بازیکن صربستانی غایب است

ایران ۱۶-۱۰ صربستان / دفاع خوب اسفندیار

ایران ۸-۴ صربستان / آبشار اسفندیار به خوبی دفاع می شود

ایران ۶-۳ صربستان / ناهماهنگی صربستان

ایران ۰-۲ صربستان / آبشار بازیکن صرب به امتیاز تبدیل شد

مجموعه دوم

ایران ۲۵-۲۱ صربستان / پایان ست دوم با پیروزی ایرات

ایران ۲۲-۱۹ صربستان / دفاع خوب بازیکنان ایران

ایران ۱۸-۱۵ صربستان/ آبشار بازیکن صرب به امتیاز تبدیل شد

ایران ۱۶-۱۰ صربستان / آبشار عبادی پور تبدیل به نقطه شد

ایران ۶-۳ صربستان/ آبشار اسماعیل نژاد امتیاز شد

ایران ۱-۱ صربستان / آبشار بازیکن صربستان در زمین ایران به خواب رفت

شش اول

ایران ۳۵-۳۳ صربستان / پایان ست اول با پیروزی ایران

ایران ۳۰-۳۰ صربستان / کاسکادا بازیکن صربستان در زمین ایران به خواب رفت

ایران ۲۴-۲۴ صربستان / آبشار اسماعیل نژاد دفاع کرد

ایران ۲۴-۲۲ صربستان/ آبشار اسماعیل نژاد تبدیل به نقطه شد

ایران ۲۱-۱۹ صربستان / تایم اوت فنی صربستان

ایران ۱۷-۱۷ صربستان / کاسکاد بازیکن صربستان به امتیاز تبدیل شد

ایران ۱۲-۱۱ صربستان / وقت استراحت فنی

ایران ۸-۱۰ صربستان / آبشار اسماعیل نژاد یک امتیاز شد

ایران ۳-۴ صربستان / دفاع خوب بازیکنان ایران

گزارش با شروع مسابقه شروع می شود