ماجرای خواستگاری رئیس منافق دکتر الشریعهبه گزارش پایگاه خبری صراطکانال تلگرامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی نوشت: محمد جواد عساج در بخشی از خاطرات خود که توسط موسسه فرهنگی هنری انقلاب اسلامی منتشر شده روایت جالبی دارد. مرکز اسناد. وی گفت: اوایل انقلاب منافقین نمایشگاهی از بیانات خود در دانشگاه تهران داشتند. همه اطلاعیه ها افشا شد، اما این بیست و هفتمین اطلاعیه نبود.

می دانستم که این بیانیه شماره ۲۷ مربوط به زمانی است که مجاهد کلک از دکتر شریعه خواست رئیس سازمان شود و دکتر شریعه می گوید کار من و مجاهد کلک آن زمان – فکر می کنم در سال ۵۲ – نیست. گفت شریعت از لا نزاع بود.