ماجرای ساخت برج مسکونی در زمین حسینیه چه بود؟


بر اساس گزارش های مردمی پس از واگذاری سه هزار متر زمین به یکی از نمایندگان سابق مجلس…

Majerai sakht برج حسنادی در زمین حسینیه که بود؟Majerai sakht برج زهمان در زمین حسینیه که بود؟

بر اساس گزارش های مردمی، پس از واگذاری سه هزار متر زمین توسط دولت به یکی از نمایندگان سابق مجلس در سال ۱۳۸۵ برای ساخت حسینیه، این قطعات به صورت غیرقانونی واگذار و با وجود گذشت سه سال در آن برج های مسکونی ساخته شد. پس از تصمیم نهایی به تینکرینگ، برج های سعادت آباد همچنان تحت فشار افراد صاحب نفوذ است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در اواسط دهه ۸۰ یکی از بنیادهای فرهنگی کشور از مسئولان وقت وزارت مسکن و شهرسازی درخواست مکان مناسب برای ساخت حسینیه کرد و در این راستا قطعه زمینی با … مساحت ۲۹۰۶ متری که یکی از نمایندگان مجلس طی قراردادی با سازمان مسکن و شهرسازی تهران به هیئتی از شهروندان خود به نام موسسه خیریه کیم واگذار شد، اخذ شد.

طبق ماده ۲ قرارداد فوق الذکر، زمین مورد نظر با کاربری تجهیزات شهری صرفاً مطابق با نقشه مصوب (ساخت حسینیه) مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین طبق ماده ۷ این قرارداد، سازمان مسکن و شهرسازی تهران. سازمان می تواند هر زمان که عدم انجام تعهدات یا تخلفات طرفین را مشاهده کند. در صورتی که طرف مقابل بدون مراجعه به دادگاه تصمیم به فسخ قرارداد و تصرف در زمین مذکور داشته باشد.

مجوز ساخت و ساز مسکونی در زمین دولتی با استفاده از تجهیزات شهرسازی!

علیرغم مراتب فوق، زمین مذکور به بنیاد فرهنگی واگذار نشده و توسط نمایندگان مجلس م.م. و ج.ج.، سپس این دو نفر از شهرداری منطقه ۲ خواستار اخذ پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی برای سه قطعه زمین شدند و در سال ۱۳۹۵ مجوز ساخت پنج طبقه در طبقه همکف را دریافت کردند ضمن اینکه کاربری دولتی دارند. در پروانه‌های تجهیز شهر، زمین‌هایی مشخص شد.

در این راستا شورای حفاظت و حقوق اراضی وزارت راه و شهرسازی نسبت به تخلفات یاد شده اقدام و پس از طی مراحل قضایی از تاریخ ۷ و ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ تصمیمات قطعی را مبنی بر فسخ قرارداد صادر کرد. برای تخصیص سه پلاک ثبتی، پروانه ساختمانی و تخریب ساختمان

پس از گذشت سه سال از اتخاذ تصمیمات نهایی فوق الذکر، راه و شهرسازی تهران و نهاد نظارتی مربوطه در جریان اجرای تصمیمات فوق قرار گرفته و علیرغم فشارهای افراد ذی نفوذ در این پرونده، ما امیدوارم هر چه زودتر عدالت برقرار شود.

توجه داشته باشید که اطلاعات و مدارک تکمیلی در خبرگزاری فارس موجود است و در صورت عدم اجرای دستورات فوق، هویت مجرمان و شبکه فساد آنان با جزئیات مراجع ذیصلاح فاش خواهد شد.