مالکان و هیئت های مدیریت ساختمان های حساس به دادگاه احضار می شوند


دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: در جلسه کمیته ایمن سازی ساختمان های پرخطر مصوب شد که مالکان و هیئت مدیره ساختمان های حساس …

مالنگان و هیث شاختارمالنگان و هیث شاختار

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در جلسه کمیته حراست ساختمان های پرخطر مصوب شد مالکان و هیات مدیره ساختمان های حساس به دادسرای تهران دعوت شوند.

به گزارش جیب ایران از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی گفت: به دادسرای تهران احضار می شود.

به گفته وی همچنین مقرر شد روسای بیمارستان های منطقه ۶ تهران به منظور ایمن سازی ساختمان ها در جلسات بعدی کمیته حراست شرکت کنند.

جلسه کمیته ایمن سازی اماکن پرخطر منطقه ۶ با حضور شهردار منطقه و شش منطقه، مدیریت بحران، رئیس آتش نشانان، معاون خدمات شهری و رئیس یگان حفاظت شهرداری در محل برگزار شد. شهرداری منطقه .

به گزارش ایرنا، صالحی نهم خرداد گفت: دادستانی تهران رسماً اعلام می کند که از نظر این دادسرا محدودیتی برای انتشار اسامی و اطلاعات ساختمان ها و اماکن ناایمن و خطرناک تهران که تفسیر شده است وجود ندارد. به عنوان ساختمان های حیاتی؛ وجود ندارد و این دادسرا همواره به تعهدات قانونی مراجع ذیصلاح در این زمینه احترام گذاشته است.