ماکرو و غذابنابراین فرض کنید فردی دارید که روزانه 1000 کالری برای حفظ آن نیاز دارد. اگر همه کالری های خود را به طور همزمان بخورند ، بدن اگر غذای بیشتری حاوی پروتئین (بیش از 50)) در مقابل کربوهیدرات بیشتر (بیش از 50)) یا چربی بیشتر (بیش از 50)) باشد ، بدن چگونه واکنش نشان می دهد؟ آیا ذخیره سازی / انسولین است؟ واکنش متفاوت؟ فکر کنم بستگی به نوع کربوهیدرات هم داره.

ارائه شده توسط / u / kuntycouture
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید