محمد زمان گلدستی شاعر درگذشتمحمد زمان گلدسته شاعر آیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگساز حاج صادق آهنگران بر تأثیر سانحه تصادف درگذشت.

عقیق: محمد زمان گلدسته، شاعر مداحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگساز اجزا حاجی صادق آهنگران، ۲ روز پیش در خیابان رودین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومهن دچار سانحه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرویش منقل گرفت. خودت را پیدا کن دیروز (چهارشنبه ۲۴ فروردین) جسد وی ایجاد شد.

محمد زمان گلدسته در سال ۱۳۵۴ در گرگان به دنیا به اینجا رسید. او اشعار متعدد در وصف امام حسین (علیه السلام) سروده است. گلدوست اجتناب کرده اند سال ۱۳۷۵ شناخته شده به عنوان شاعر برای اهل بیت (علیهم السلام) شعر می سرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جشنواره های متعددی شناخته شده به عنوان شخصیت برگزیده شده است.

اجتناب کرده اند آثار او می‌توان به ۲ مجموعه شعر همراه خود شناسایی‌های گل صد برگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریحان، مجموعه ویدیویی «شاوش» را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلبوم موسیقی «شاه فا کنار» ردیابی کرد.

محله شعرای اهل بیت همراه خود صدور پیامی ضمن تایید این خبر ادعا کرد: این گران قیمت اجتناب کرده اند کف دست گذشت سالهاست در راه اهل بیت علیهم السلام ذات شخصی را تباه کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشعار فراوانی اجتناب کرده اند حاج صادق آهنگران در سال های جدیدترین مورد مشاوره قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار این شاعر فاضل جدا گذاشته شده است. هیئت شاعران اهل بیت علیهم السلام این مصیبت وارده را به خانوار احترام آن مرحوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله ادبی آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن مرحوم آمرزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازماندگان استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر مسئلت داریم.