مداحی ویژه شهادت امام محمد باقر (ع)


با نزدیک شدن به هفتم ذی الحجت، سالروز شهادت امام پنجم شیعیان، مداحی ویژه شهادت امام محمد باقر (علیه السلام) را بشنوید.

عکیق: با نزدیک شدن به هفتم ذی الحجه، سالروز شهادت امام پنجم شیعیان، مداحی ویژه شهادت امام محمد باقر (علیه السلام) را بشنوید.

برای شنیدن سرودها روی بنر زیر کلیک کنید

مداحی ویژه شهادت امام محمد باقر (ع)