مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان؛ اجتناب کرده اند شومینه بس یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوی با بیرون اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا به همان اندازه اولویت اسرائیل


نمایندگان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان برای چندمین بار بر اوج منصفانه میز حاضر شدند به همان اندازه مسیر تفاهم را پیش گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گر‌ه‌های کلاف پیچیده روابط تهران را باز کنند. خواه یا نه این اظهار داشت‌وگو‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برجام به ثمر می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد بلند مدت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی بهتری هستیم؟

به گزارش قرن نو اظهار داشت‌وگو‌های بغداد اجتناب کرده اند سال قبلی با بیرون سروصدا در پایتخت عراق تحریک کردن شد. می‌توان اظهار داشت یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین توضیحات تحریک کردن این مذاکرات، امتحان شده عربستان برای نوک دادن به نبرد در یمن است.

امتحان کنید قبلی نماد می‌دهد کدام ممکن است روابط ۲ ملت در سال ۲۰۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی اعدام شیخ نمر حل و فصل‌ترین درجه رسید. خبر این اعدام، این روحانی شیعه در ایران پاسخ در عمق‌ای داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معترضان به ساختمان سفارت عربستان در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنسولگری این ملت در مشهد وارد شد. این اقدام در نتیجه برداشتن شدن روابط دیپلماتیک میان ۲ ملت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از ملت عربی تولید دیگری نیز به عربستان پیوستند.

در فضا این سال‌ها، امتحان شده‌های متعدد {برای عادی}‌سازی ۲ ملت قادر مطلق جهان اسلام صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگو‌هایی همراه خود میزبانی عراق برگزار شد. اگرچه به‌تذکر می‌رسد کدام ممکن است این مذاکرات روندی روبه‌ورودی می تواند داشته باشد با این حال ماه قبلی منصفانه روز پس اجتناب کرده اند انجام عظیم‌ترین اعدام دسته‌جمعی در عربستان، تهران انتخاب گرفت به‌طور غیر دائمی مذاکرات شخصی را همراه خود ریاض متوقف تدریجی.

این درحالی بود کدام ممکن است امتحان شده سعودی برای مداخله در هماهنگی هسته‌ای وین اجتناب کرده اند طریق تأثیرگذاری بر ملت‌های حاضر در اظهار داشت‌وگو‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم کردن همزمان ایران به تداوم حمایت اجتناب کرده اند انصارالله اجتناب کرده اند تولید دیگری توضیحات بی نظیر بن‌بست مقطعی اظهار داشت‌وگو‌های تهران ـ ریاض بود.

باوجوداین، همراه خود امتحان شده‌های مسئولان برتر عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطان عمان، بار تولید دیگری پنجمین در اطراف اظهار داشت‌وگو‌های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در عراق همراه خود هدف بازرسی مشکل‌های بی نظیر در مسیر درست حرکت کنید ازسرگیری روابط ۲ ملت برگزار شد.

رقبای جهان‌ای

برگزاری ۴ در اطراف مذاکره میان ۲ طرف اگرچه سازنده توضیح دادن شده، با این حال تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

در جستجوی بازدید فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق به تهران در ۲۴ فروردین ماه، وی ضمن اظهار داشت‌وگو همراه خود مقام‌های ارشد تجهیزات دیپلماسی کشورمان دانستن درباره امتیازات ۲ جانبه میان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغداد، دشواری اظهار داشت‌وگو‌های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض را مطرح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او شخصی ابراز‌ امیدواری کرده بود کدام ممکن است در اطراف جدید اظهار داشت‌وگو‌های ۲ ملت به میزبانی بغداد بار تولید دیگری برگزار شود.

روزنامه کویتی «الجریده» نیز به نقل اجتناب کرده اند منصفانه تأمین آگاه در وزارت امور خارجه ایران مدعی شد، در توافق‌ها برای برگزاری پنجمین در اطراف مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی در بغداد «حسین‌ امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه ایران همراه خود شیخ «عبدالله بن زاید»، وزیر امور خارجه امارات تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وی ضمانت داد کدام ممکن است تهران اجتناب کرده اند ساختار ملت‌های عضو شورای توافق خلیج فارس برای شومینه‌بس در یمن استقبال می‌تدریجی.

اکنون در جستجوی برگزاری این مذاکرات، منصفانه تأمین دیپلماتیک آگاه در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» اعلام کردن کرده کدام ممکن است پنجمین در اطراف اظهار داشت‌وگو‌های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی در فضایی خوش بینانه برگزار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اظهار داشت‌وگو‌ها علاوه بر پرونده روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی جهان خلیج فارس، دانستن درباره امتیازات جهان‌ای نیز صحبت شده است.

مؤلفه‌های تأثیر‌گذار

اجزا متعددی در افزایش روابط ۲ ملت تأثیر‌گذار است. ایران نیازها شخصی را در توسعه دوره ای‌سازی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرمسلم به تعیین مقدار استراتژیک جدیدی اجتناب کرده اند تهدیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های پیش‌رو رسیده است. تجدید روابط همراه خود عربستان سعودی می‌تواند به تهران کمک تدریجی به همان اندازه نبرد مالی واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر انواع فشار را کاهش یافته است دهد.

پیشتر علی شمخانی، دبیر شورای برتر ایمنی سراسری در صفحه توئیتر شخصی {در این}‌باره نوشت: حضور سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم ایران در اظهار داشت‌وگو‌های دوجانبه همراه خود عربستان سعودی به میزبانی عراق، نشئت‌گرفته اجتناب کرده اند راهبرد اصولی جمهوری اسلامی در زمینه همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مودت همراه خود همسایگان برمبنای تهیه کنید مزیت دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ای است. نباید فراموش کنیم کدام ممکن است رژیم صهیونیستی عظیم‌ترین دشمن جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان عرب است.

متخصصان براین‌نظرند کدام ممکن است احیای روابط تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض به همان اندازه  حد زیادی به تولید دیگری امتیازات معادل احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رخداد‌های نبرد یمن تعیین می شود.

شاید به‌همین‌علت هم باشد کدام ممکن است فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، گفتن شومینه‌بس در یمن را یکی اجتناب کرده اند توضیحات ازسرگیری اظهار داشت‌وگو‌های میان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض دانسته است. ایران می‌تواند راه خروج آبرومندانه عربستان اجتناب کرده اند باتلاق یمن را تسهیل تدریجی.

متخصصان عقیده دارند کدام ممکن است پایین گیر شدن در میدان یمن، رویگردانی برخی افسران آمریکایی اجتناب کرده اند بن سلمان، تحریک کردن توسعه کاهش خواستن غرب به نفت سعودی ‌ها، مخالفت ایده هاِکلی جهان همراه خود سیطره عربستان بر غرب آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید… جملگی اجزا زمینه ساز حضور ریاض در مذاکره همراه خود تهران هستند.

این گروه تأکید می‌کنند کدام ممکن است درحال‌حاضر عربستان دریافته کدام ممکن است نمی‌تواند روی حمایت‌های واشنگتن اجتناب کرده اند ریاض در اشیا بحرانی حساب ویژه‌ای باز تدریجی.

فینال اطلاعات اجتناب کرده اند نتایج مذاکرات

در فینال اطلاعات اجتناب کرده اند نتایج این در اطراف اجتناب کرده اند اظهار داشت‌وگو‌ها، فوأد حسین، وزیر امور خارجه عراق، فضای مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان را خوش بینانه تعیین مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند برگزاری در اطراف ششم مذاکرات تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض در بغداد در بلند مدت نزدیک خبر داد.

بخش عربی جامعه «روسیا الیوم» نیز در اظهار داشت‌وگو همراه خود منصفانه تأمین عراقی اجتناب کرده اند برخی اجتناب کرده اند عمیق نشست ۲ هیئت امنیتی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد کدام ممکن است در نشست ۲ هیئت امنیتی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در بغداد، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون مشاور ایمنی سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس سرویس داده ها عربستان حضور داشتند.

وی اظهار داشت: ۲ طرف {در این} نشست هماهنگی کردند کدام ممکن است به نشست‌های امنیتی نوک دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مذاکرات دیپلماتیک منتقل شوند. این تأمین {تأکید کرد}: در اطراف پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان تعدادی از ساعت اندازه کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می‌رود کدام ممکن است در اطراف ششم مذاکرات نیز در گرد و غبار عراق برگزار شود.

علاوه بر این شهریار حیدری، نمایند مجلس یازدهم {در این}‌باره اظهار داشت: نتیجه مذاکرات خوش بینانه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در نتیجه توافقاتی هم شد؛ ازجمله این توافقات اعزام زائران در ایام حج تمتع امسال است.

اولویت تل‌آویو اجتناب کرده اند افزایش روابط تهران ـ ریاض

به‌طور برداشتن، چنین اظهار داشت‌وگو‌هایی همراه خود پوشش‌های رژیم صهیونیستی همخوان نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران این ملت نگرانند کدام ممکن است افزایش روابط ۲ طرف در جهان به نفع ایران تمام شود.

روزنامه هاآرتص در گزارشی {در این}‌باره نوشت: اسرائیل همراه خود عمق در جستجوی ترغیب بایدن به نزدیکی تا حد زیادی به ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد بن‌سلمان است. ازسوی‌تولید دیگری، به‌علت تمدید شده شدن مذاکرات هسته‌ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله روسیه به اوکراین، مقامات بایدن در شرایطی ظریف همراه خود ریاض قرار دارد. اکنون آمریکا خواهان افزایش قابل‌ملاحظه ساخت نفت عربستان به‌صورت بلافاصله {است تا} اجتناب کرده اند افزایش قیمت‌ها در بحبوحه تحریم‌های روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم خانه جلوگیری تدریجی.

دراین‌میان افسران اسرائیلی نگرانند به همان اندازه سردی روابط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان همراه خود تحمیل تأثیر دومینویی، در نتیجه جدایی آمریکا اجتناب کرده اند خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل خلأ امکانات به نفع ایران شود؛ به‌ویژه آنکه انتخاب اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح مشترک او همراه خود عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات در نگه از گرفتن نظامی آمریکا در خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رژیم برای راضی کردن عربستان سعودی برای چسباندن به هماهنگی‌نامه ابراهیم است امتحان شده می‌تدریجی.

خواه یا نه گشایشی فوری در راه است؟

همراه خود ملاحظه به تعیین کنید‌گیری فضای مفاهمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگو‌های سازنده میان نمایندگان ۲ ملت، پیش‌سوراخ بینی می‌شود در بلند مدت نزدیک زمینه برگزاری مونتاژ مشترک میان وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی فراهم شود؛ با این حال پیش بینی آن نمی‌رود کدام ممکن است گشایش سریعی دراین‌زمینه رخ دهد.

محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون ایمنی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش خارجی مجلس نیز {در این}‌باره اظهار داشت: ایران کنجکاوی‌مند است حتی با بیرون ظاهر شد به قبلی، پیشقدم آسانسور ارتباط بین ملت‌های جهان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت ریش‌سفید را در جهان تفریحی تدریجی.

دراین‌میان با این حال ظاهر شد‌های بدبینانه‌ای هم موجود است. برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران {در این}‌باره تأکید می‌کنند کدام ممکن است عربستان پیش بینی هیچ نتیجه‌ای اجتناب کرده اند اظهار داشت‌وگو همراه خود ایران ندارد، با این حال در‌های اظهار داشت‌وگو را همراه خود شخصی باز نگه می‌دارد به همان اندازه اجتناب کرده اند مصادره به جذاب این اظهار داشت‌وگو‌ها اجتناب کرده اند سوی ایران جلوگیری تدریجی؛ به‌ویژه همراه خود ملاحظه به تقاضا‌های مقامات جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا اجتناب کرده اند تهران مبنی‌بر اینکه محافظت اوقات فراغت همراه خود مخالفان جهان‌ای را شرط احیای هماهنگی هسته‌ای دانسته است.

شاید بتوان اظهار داشت عظیم‌ترین مانع میان افزایش روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان وابستگی ریاض به واشنگتن، رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب می‌شود کدام ممکن است ریاض اجتناب کرده اند روابط دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر همراه خود تهران فضا بگیرد.