مراسم ترحیم آیت الله فاطمی نیادر مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد

مراسم ترحیم آیت الله سیدعبدالله فاطمی نیا عصر امروز پنج شنبه در مدرسه عالی شهید مطهری تهران برگزار شد.

عقیق: در ادامه تصاویر این مراسم را ببینید: