مردان هنوز بیشتر از زنان می میرند!


تابناک فارس به نقل از صداوسیما: عباس رضاییان زاده با تاکید بر اهمیت سامانه ثبت رویدادهای حیاتی توجه به این موضوع را در برنامه ریزی سلامت بسیار مهم دانست و گفت: مهمترین منبع اطلاعات سازمان های بهداشتی و درمانی در مورد جامعه آمار حیاتی است. .
وی ادامه داد: آمار حیاتی شامل اطلاعات به دست آمده از ثبت منظم، دقیق و مستمر وقایع حیاتی است که مؤلفه اصلی آن «مرگ» است; مرگ را رویدادی روشن می دانند که قابل تفسیر نیست و می تواند آینه سلامتی-بیماری در هر جامعه ای باشد.

رضاییان زاده با بیان اینکه اطلاع رسانی دقیق از علل مرگ و میر در جوامع بشری نقش اساسی در برنامه ریزی های مرتبط با ارتقای سطح سلامت جوامع دارد، گفت: در حال حاضر «برنامه ملی ثبت و طبقه بندی مرگ و میر» مرجع رسمی این امر است. ارائه اطلاعات و شاخص ها. مرگ و میر پذیرفته شده است.

ماهانه بیش از ۲ هزار نفر در فارس جان خود را از دست می دهند

معاون بهداشتی و علوم پزشکی شیراز گفت: بر اساس اطلاعات سامانه ملی ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر، به طور میانگین روزانه بیش از ۷۰ نفر در شهرهای زیر مجموعه دانشگاه شیراز جان خود را از دست می دهند. علوم پزشکی که هر ماه این عدد است. ; حدود ۲۱۵۰ نفر هستند.

وی با تشریح ۵ عامل اصلی مرگ و میر در استان فارس، گفت: بیماری های قلبی عروقی با حدود ۴۰ درصد، بیماری های عفونی و انگلی; که سهم اصلی آن کووید ۱۹ با حدود ۲۱.۵ درصد، سرطان ها و تومورها با حدود ۱۰.۷ درصد، حوادث رانندگی با ۴.۷ درصد و بیماری های تنفسی با ۴.۵ درصد، ۵ عامل اصلی مرگ و میر در استان فارس هستند. .

مردان هنوز بیشتر از زنان می میرند!

کارشناس سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر در گروه آمار معاونت بهداشت دانشگاه ها گفت: در سال ۱۴۰۰، ۲۶ هزار و ۵۳ نفر در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سامانه کشوری علت فوت کردند. سامانه ثبت و طبقه بندی فوت که میانگین سنی فوت آنها ۶۵ سال بوده است.

مریم جانفدا نسبت فوت مردان را ۵۷.۴ درصد و نسبت فوت زنان را ۴۲.۶ درصد اعلام کرد و افزود: همچنین شاخص نسبت جنسیتی ناشی از فوت در استان ۱۳۵ است. یعنی به ازای هر ۱۰۰ فوت ثبت شده برای زنان، ۱۳۵ فوت برای مردان داریم.

وی در ادامه میزان مرگ و میر در مناطق شهری استان فارس را ۷۶ درصد و در مناطق روستایی را ۲۴ درصد اعلام کرد و با تاکید بر اهمیت بررسی علل مرگ و میر در گروه های مختلف سنی و جنسیتی، گفت: ۵۱.۳ درصد مرگ و میرها را شامل می شود. در گروه سنی ۷۰ سال به بالا اتفاق افتاده و پس از آن در گروه سنی ۳۰ تا ۶۹ سال حدود ۴۰ و ده درصد است و در گروه های سنی پایین تر میزان مرگ و میر کاهش می یابد.

کارشناس سامانه ثبت و طبقه بندی علل فوت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده ۵۷ درصد فوت ها در بیمارستان ها، ۳۷ درصد در منزل و مابقی فوت ها در جاده ها و اماکن عمومی رخ داده است. ، کلینیک ها و آسایشگاه ها.