مروری بر پروژه های فاسد مایکروسافت
اگرچه دستیار مجازی مایکروسافت به نام کورتانا هنوز در بسیاری از دستگاه های این شرکت وجود دارد، اما نقشی را که برای آن متولد شده بود بازی نمی کند. مایکروسافت خیلی دیر به اینجا آمد و کورتانا مدت ها بعد از دستیار گوگل، آمازون الک و اپل سیری منتشر شد.