مسابقات جام جهانی در اروپا این سیستم ریزی شده است


دیدار مقدماتی جام جهانی بین اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین روز چهارشنبه ۱۱ ژوئن در هامپدن پارک برگزار تبدیل می شود. دریافت کرد این دیدار یکشنبه ۶ خرداد در ورزشگاه شهر کاردیف به مصاف ولز {می رود} به همان اندازه حریف ایران در گروه جام جهانی خاص شود.

کارکنان سراسری فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر همراه خود کارکنان های انگلیس، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا در گروه B هم گروه شد.

پیش اجتناب کرده اند این یوفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیفا ورزشی مقدماتی جام جهانی مقابل اسکاتلند را {به دلیل} شرایط اوکراین به تعویق انداخته بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان سراسری فوتبال روسیه را اجتناب کرده اند در اطراف مقدماتی جام جهانی بردن کرده بودند به همان اندازه لهستان با بیرون ورزشی مسافت زیاد را طی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان صعود تنبل. به پیروزی مقابل سوئد در جام جهانی.

این سیستم درست مسابقات مقدماتی بین قاره ای به رئوس مطالب زیر است:

اروپا

اسکاتلند-اوکراین در پارک همپدون گلاسکو

دریافت کرد این دیدار راهی در اطراف بعد خواهد بود.

ولز – دریافت کرد ورزشی اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در ورزشگاه کاردیف ولز

کارکنان دریافت کرد جواز حضور در جام جهانی را کسب خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه B همراه خود انگلیس، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران همگروه خواهد بود.

مقدماتی بین قاره ای

کاستاریکا – نیوزلند

کارکنان دریافت کرد جواز حضور در جام جهانی را کسب خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه E همراه خود اسپانیا، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن همگروه خواهد بود.

آسیا

استرالیا – امارات متحده عربی در دوحه، قطر

دریافت کرد این دیدار راهی در اطراف بعد خواهد بود.

پرو – دریافت کرد دیدار استرالیا – امارات در دوحه – قطر

کارکنان دریافت کرد جواز حضور در جام جهانی را کسب خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه D همراه خود کارکنان های فرانسه، دانمارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تونس همگروه خواهد بود.