مسخره: عناصر متعددی که مدعی شکایت بودند دستگیر شدند
فارس نوشت: یک مقام آگاه دستگیری تعدادی از اغتشاشگران مدعی شکایت را تایید کرد. این مقام آگاه با تایید دستگیری تعدادی از عوامل خارجی و تماس های ضد انقلاب آنها در خارج از کشور گفت: دستگیرشدگان تحت عنوان دعوا با یکی از عناصر مرتبط با یک سرویس جاسوسی خارجی تماس گرفته و از یک رابط مالی خارجی پول دریافت کرده اند. هرج و مرج و ناامنی در کشور