مشکلاتی کدام ممکن است باعث کمردرد می شوندبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، پایین ممکن است دارای بهترین سیستم حمایتی هیکل ممکن است است: ستون فقرات. اگر به خوبی مراقب بهزیستی شخصی نباشید، قابل دستیابی است اجتناب کرده اند کمردرد مبارزه کردن ببرید.

تا حد زیادی بیاموزید:

یکی اجتناب کرده اند عواملی کدام ممکن است ممکن است باعث کمردرد شود، حمل کردن اجسام با کیفیت صنعتی با بیرون شکل صحیح هیکل است کدام ممکن است مشکلات پیچیده ای را تحمیل می تدریجی. در این متن با توجه به علل شایع کمردرد صحبت خواهیم کرد.
پارگی دیسک بین مهره ای

چون آن است ستون فقرات ممکن است اجتناب کرده اند مهره هایی {تشکیل شده است} کدام ممکن است توسط استخوان های کوچکی به تماس گرفتن دیسک اجتناب کرده اند هم کنار شدند. مسئولیت این دیسک ها تسهیل حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه زدن به ستون فقرات {است تا} استخوان های ممکن است {به درستی} کار کنند. همراه خود تحویل داد زمان، این دیسک ها {به دلیل} اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت نامناسب نازک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازک تر می شوند. این اختلال در اشخاص حقیقی مسن شایع است با این حال در خانمها جوانی کدام ممکن است در حین زایمان اپیدورال بدست آمده کرده اند نیز دیده تبدیل می شود.

اگر متوجه از حداکثر کدام ممکن است این اشکال را دارید، باید به دکتر مراجعه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن خوردن کنید. علاوه بر این برای پشتیبانی اجتناب کرده اند این تکنیک فوق العاده مهم باید اجتناب کرده اند عالی ساپورت ستون فقرات پزشکی بیشترین استفاده را ببرید. ماساژ نیز عالی معامله با برتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند تقویت می کند های کلسیم نیز بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه اشکال ممکن است شدیدتر نشود.

آندومتریوز یکی اجتناب کرده اند شایع ترین {بیماری ها} در خانمها است. {در این} حالت دلیل برای کمردرد انبساط غیر خالص سلول ها در اندومتر است. این درد معمولاً نوک تیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات در دوران قاعدگی به نظر می رسد تبدیل می شود. اگرچه مسکن های با بیرون مدل مفید هستند، با این حال باید برای معامله با صحیح به دکتر مراجعه کنید

درد زیرین کمر

کمردرد اجتناب کرده اند کابینت سینه به همان اندازه باسن بافت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عارضه ای است کدام ممکن است هر شخص خاص قابل دستیابی است در کل اقامت شخصی دچار آن شود.

کمردرد آنقدر شایع است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند مردمان در نظر گرفته شده می کنند هیچ انگیزه دقیق برای آن {وجود ندارد}. با این حال اینطور نیست. در تا حد زیادی اسبابک ها قابل دستیابی است برای تجزیه و تحلیل قطعی آزمایشات مختلفی می خواست باشد، با این حال همه وقت دلیلی موجود است.

اگر ساده به طور معمول است کمردرد دارید، به ورزش هایی کدام ممکن است معمولاً انجام می دهید ملاحظه کنید. قابل دستیابی است روزی کدام ممکن است پایین میز می نشینید، وضعیت جسمی ممکن است نادرست باشد هر دو کار ممکن است باعث درد شود. بیشتر است برای ایجاد دلیل برای کمردرد به دکتر مراجعه کنید.

پوکی استخوان

پوکی استخوان عالی بیماری استخوانی است کدام ممکن است روزی رخ می دهد کدام ممکن است تراکم توده استخوانی کاهش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان تا حد زیادی کشف نشده آسیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکستگی قرار گیرد. پوکی استخوان باعث تبدیل می شود استخوان های ممکن است ظریف تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریعتر آسیب ببینند، حتی همراه خود کوچکترین ضربه.

در تا حد زیادی اسبابک ها، هیچ علامت واضحی اجتناب کرده اند پوکی استخوان {وجود ندارد}، با این حال کمردرد در اسبابک ها زیر قابل دستیابی است رخ دهد:

. اگر بالای ۴۰ سال دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی ممکن است سرشار اجتناب کرده اند کلسیم نیست، بیشتر است به طور مشترک به دکتر مراجعه کنید به همان اندازه ببیند کدام ممکن است خواه یا نه تراکم استخوانی پایینی دارید هر دو خیر.

. اگر متوجه از حداکثر کدام ممکن است کمردرد در وسط ستون فقرات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام حرکت صدای تق تق شنیدید، باید به دکتر مراجعه کنید. این مورد در هیچ سنی خالص نیست.

فیبرومیالژیا

فیبرومیالژیا عالی بیماری مزمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد تمدید شده مدت اجتناب کرده اند عملکرد های بارز این بیماری است. این بدان معناست کدام ممکن است ۹ تنها اجتناب کرده اند کمردرد مبارزه کردن می برید، اما علاوه بر این مفاصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیچه های ممکن است نیز آسیب می بینند.

علائم زیر در فیبرومیالژیا فوق العاده شایع است:

. مسائل خواب

. خستگی

. بافت نفخ

. کسوف

. مسائل روده

. بی حسی مفصل

. سوزش سردل

اگر فیبرومیالژیا دارید، دکتر احتمالاً چندین دارو برای معامله با هر مورد به صورت جداگانه تجویز می تدریجی. اگرچه هیچ درمانی برای فیبرومیالژیا {وجود ندارد}، با این حال راه هایی برای مدیریت درد موجود است، ساده باید بدانید کدام فرآیند برای شما ممکن است بهتر از است.

اسکولیوز

اسکولیوز یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلاتی است کدام ممکن است ممکن است باعث کمردرد شود. اسکولیوز باعث انحراف ستون فقرات اجتناب کرده اند مکان خالص شخصی تبدیل می شود. این می تواند یک ناهنجاری مادرزادی هر دو عصبی عضلانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای مشخصی ندارد.

روزی کدام ممکن است اسکولیوز در سطوح شیک است، معمولاً باعث فشرده شدن ستون فقرات هر دو اسپاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد تبدیل می شود. برای کاهش درد اسکولیوز باید جستجو در معامله با پزشکی باشید

کدام ممکن است معمولاً برای ادغام کردن اسبابک ها زیر است:

. روال فیزیوتراپی

. اجتناب کرده اند پرانتز بیشترین استفاده را ببرید

. معاینات مشترک برای تفسیر اینکه خواه یا نه وضعیت شدیدتر شده است هر دو خیر

آندومتر

آندومتریوز یکی اجتناب کرده اند شایع ترین {بیماری ها} در خانمها است. {در این} حالت دلیل برای کمردرد انبساط غیر خالص سلول ها در اندومتر است. این درد معمولاً نوک تیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات در دوران قاعدگی به نظر می رسد تبدیل می شود. اگرچه مسکن های با بیرون مدل مفید هستند، با این حال باید برای معامله با صحیح به دکتر مراجعه کنید.

انتهای پیام/