مصرف گوشت قرمز.به طور کلی ناسالم تلقی می شود. اما آیا واقعاً آنقدر بد است؟ من مقالاتی را خوانده ام که به دیگران نمی گوید. برخی می گویند روغن سوخته و سایر ادویه های ناسالم که در آماده سازی گوشت استفاده می شود باعث ایجاد مشکل می شود نه خود گوشت. از ایده های متخصص خود قدردانی کنید.

/ u / ارائه شده توسط JoblessDouglas
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید